Sortu EHI bidezko matrikulazio

hiru-zutabe

Begiralea programan parte hartzen duen haur baten familiaren etxean egongo da. Begiralea etxean hartzen duen familiaren haurrak ez du Enjoy English-eko kuotarik ordainduko. | El/La monitor/monitora se alojará en casa de una familia participante en el programa. El hij@ de la familia que aloje al monitor/monitora no pagará la cuota de Enjoy English.
Tamaño máximo de los ficheros 800MB. Ficheros permitidos: jpg, jpeg, png, pdf
Fitxategiak 800 MB baina txikiagoak izan behar dira.
Baimendutako fitxategi luzapenak: jpg jpeg png pdf.
Jaioteguna | Fecha de nacimiento: *
Adib., 2020/11/29
Guraso/Tutoreak|Padres/Madres/Tutor-a
Fitxategiak 800 MB baina txikiagoak izan behar dira.
Baimendutako fitxategi luzapenak: txt jpg jpeg png pdf.
Fitxategiak 800 MB baina txikiagoak izan behar dira.
Baimendutako fitxategi luzapenak: txt doc docx jpg png pdf.
IZEN-EMATEA:
Ordainketa aldi bakarrean egin behar da:

Fitxa honekin batera, ordainketaren agiria eta argazki bat bidali behar dizkiguzue Ikastolen Elkartera. Ordainketa agirian haurraren izen-abizenak eta udalekuaren izena agertu beharko dira eta bertan agertzen den data zuen inskripzio data izango da. Eskaera kopurua gehiegizkoa bada, onarpenak ordainketa dataren arabera egingo dira, beti ere ikastola federatuetako ikasleek beste guztiekiko preferentzia izango dutelarik. Udalekuetara joateko tokirik gabe geldituz gero, ordaindutakoa itzuli egingo zaizue.

Haurrak edozein gaixotasun edo alergia izanez gero, honi buruzko informazio zehatz guztia ere helarazi egin beharko diguzue. Hezitzaileentzat baliagarria izan daitekeen edozein informazio gehigarri ere ematea eskertuko genizueke.

Kontu korronte zenbakiak:
KUTXABANK IBAN:ES35 2095 0114 61 3830351430 BIC:BASKES2BXXX
EUSKADIKO KUTXA IBAN:ES49 3035 0122 88 1220012930 BIC:CLPEES2MXXX
Gogoratu: ordainagirian haurraren izen-abizenak eta aukeratutako udalekua derrigorrez adierazi behar dira.

IRIZPIDE OROKORRAK:
Haurrak/ Gazteak EUSKARA MENPERATZEA DERRIGORREZKOA DA.
Guraso edo tutore legalen ardura izango da haurra udalekuko egoitzan uztea, baita jasotzean ere.
Haurrak tratamendu mediku edo alergiaren bat baldin badu, gurasoek aurretiaz puntu honi buruzko informazio guztia helarazi beharko dute Ikastolen Elkartera. Era berean, medikamentuak eta hauei buruzko informazio zehatza udalekura eraman beharko ditu haurrak.
Material apurketak: udalekuetan dagoen materialaren ardura Ikastolen Elkartearena da. Apurketen kasuak aztertuko dira eta materiala haurren batek apurtu badu, honen ordainketa guraso edo tutore legalaren ardura izango da. Ikaslea izango da udalekuetara eramaten dituen gauza guztien arduradun bakarra eta ez Ikastolen Elkartea.
Ikastolen Elkarteak ez dauka erantzukizunik partehartzaileek udalekuetan egindako argazki eta grabazioez eta egin dezaketen erabilpenaz.

BAJA IRIZPIDEAK:
Ikasle batek baja emanez gero, matrikulazio epearen barnean kasu guztietan %10eko erretentzioa izango du.
Matrikulazio epetik kanpo, kuota ordaindu eta gero %90a itzuliko da ondorengo kasuetan, beti ere agiri baten bidez frogatuta:
- Gaixotasun edo istripua; medikuaren frogagiria behar da.
- Behar den txandara joatea eragozten duen ustekabeko edo beharrizan larria. (justifikatuta).
Kuota ordaindu eta gero aurreko arrazoiengatik ez bada %80ko erretentzioa izango du.

Behin udalekuak hasita, ez da dirurik itzuliko.

ANAI-ARREBEN DESKONTUAK:
Familia bereko anai-arreben izen-ematean deskontuak izango dira: matrikulatutako famili bereko bigarrenari, bi matrikularen batez bestekoaren %25 itzuliko zaio. Hirugarrenari, hiru matrikularen batez bestekoaren %50 eta laugarrenetik aurrera doan.

ELKARBIZITZARAKO IRIZPIDEAK:
Hezitzaileek behatzaile izan behar dute. Bai haur eta gazteekin zein hezitzaileen artean. Bizikidetza oztopatzen duten jarrera edo egoera ez hezitzaileak, hizkera desegokia edo bestelako egoerak identifikatzen direnean, irizpide berdinen arabera jokatuko da. Erabaki bat hartzen denean, talde erabakia da.
Zigorrik ez da aplikatuko. Eta gertaera larrien aurrean, taldean (hezitzaile zein haur/gazte) erabakiko dira konponbideak eta zuzendaria izango da azken erabakia aintzat hartuko duena. Bizikidetza oztopatzen duten jarrerek, aurretik eztabaidatu eta konponbiderik ez badute, haurra etxera bideratuko da.
Bat bateko plan aldaketen aurrean (eguraldia…) erabakiak taldean eta guztion iritziak jasoz hartuko ditugu.
Jolasa da gure metodoa: “Jolasa, ekintza askea izateaz gain, ezagutzak oharkabean jasotzeko tresna ezin hobea da”. Jarrera positiboak txalotu eta egiten dugunaz gozatuko dugu egonaldietan.

Haur bete beharreko elkarbizitzarako ohituren zerrenda:
 Egongo garen Ikastola eta inguruak gozatu eta errespetatu: beste haur, familia eta langileen etxea da!
 Ezin da Ikastolatik atera begiraleen baimenik gabe.
 Egonaldian zehar euskara izango da hizkuntza tresna bakarra (Enjoy English-en, bigarrena).
 Jarduera guztietan parte hartu.
 Pertsonak mindu edo elkarbizitza oztopatu dezaketen hitz, jarrera eta ikurrak ez dira onartuko.
 Ordutegia eta lagun edota kideen erritmoa errespetatu eta bete behar da.
 Objektu bat topatuz gero, begirale taldeari eman beharko dio.
 Araudia hautsiz gero, ekintzak dakarzkion ondorioak onartu beharko ditu.

KOTXEZ MUGITZEKO BAIMENA:

Ezusteko edo larrialdiren baten aurrean, (medikura eraman beharreko kasuan, adibidez) nire seme-alaba kotxez mugitzeko baimena ematen dut.DATU PERTSONALEN BABESERAKO ERREGLAMENDU OROKORRA
 • Datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna:
  • Arduradunaren Identitatea: Euskal Herriko Ikastolak EKE
  • Helbide postala: Errotazar bidea 126, Donostia
  • Tel: 943445108
  • Helbide elektronikoa: dblo-lopd@ehi.ikastola.eus
 • Tratamenduaren helburua:

Zure seme-alaben datu pertsonalak, Euskal Herriko Ikastolak EKE -k antolatzen dituen aisialdiko ekintzen kudeaketa burutzeko tratatuko dira, ikasleek aisialdiko jardueretan egingo dituzten ekintzak antolatzeko helburuarekin. Datu horiek beharrezkoak izango dira beraien estantzia modu egoki eta eraginkorrenean kudeatzeko eta zerbitzu hobeago bat eskaintzeko.

 • Tratamenduaren legitimazioa:

Datu pertsonalen tratamendurako legitimazioa interesdunaren adostasuna da. Aisialdiko ekintzen kudeaketa aurrera eramateko beharrezkoa izatekotan, osasun datuak eta bestelako datu sentsibleak ere tratatuko dira.

 • Tratamenduaren lagapenak:

Aisialdiko jardueren kudeaketa aurrera eramateko beharrezkoak diren zuen seme-alaben datu pertsonalak ondorengo entitateei komunikatuko zaizkie: eskumena duen Administrazio publikoa, bankuak eta Catering zerbitzua, dieta berezien kasuetan, osasun datuak barne.
Datu pertsonalak beharrezkoak diren bitartean soilik gordeko dira, hau da, aisialdiko jarduera burutzen den bitartean, aisialdiko egonaldia burutzeko behar diren
eskakizunei erantzuna emateko.

 • Interesdunaren eskubideak:

Zure datu pertsonalei dagokienez, eskubidea duzu konfirmatzekoEuskal Herriko Ikastolak EKE zure datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez, baita zehatzak ez diren datuak zuzentzea eskatzeko ere. Horretaz gain, datu horiek ezabatzeko eska dezakezu, besteak beste, datu horiek jasoak izan ziren helburua betetzeko jada beharrezkoak ez diren kasuetan.
Edozein eskubide egikaritzeko, Euskal Herriko Ikastolak EKE -en helbide postalera edo helbide elektronikora dblo-lopd@ehi.ikastola.eus idatz dezakezu. Edozein kasutan, zure eskaerarekin zure identitatea ziurtatzen duen NAN kopia erantsi beharko duzu. Adin txikikoen datuen kasuan, eskaera haren kustodia duenak egin beharko du.
Era berean, eskubidea izango duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazio bat egiteko, batez ere zure eskubideen egikaritzean asetzea lortu ez duzunean, idatziz eta hurrengo helbide postalera zuzenduta: Jorge Juan kalea, 6, 28001 - Madril, edo bere egoitza elektronikoaren bitartez (www.agpd.es).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPCIÓN:
El pago se efectuará en un solo plazo:
- Para inscribirse en Ingeles udalekuak, Surf udalekua, Gazte Egonaldiak, Mendia eta Pilota udalekuak, Itsasoa eta Kultura udalekuak, Iparralde eta Hegoaldeko gazteen Topaketak, Udaleku Ibiltaria, Euskara Mugara udalekua o Programazioa eta Robotika udaleku irekiak: el pago habrá de realizarse antes del 11 de mayo.

Junto con esta solicitud hay que mandar a Ikastolen Elkartea el recibo del pago y una foto. En el recibo del pago tendrán que aparecer nombre y apellidos y la colonia que haya elegido la persona participante; y la fecha que figure en él, será la fecha de inscripción. Si hay demasiadas solicitudes, la admisión será por orden de fecha de pago, teniendo siempre preferencia el alumnado de Ikastolen Elkartea. En caso de que por exceso de demanda el/la inscrito/a quede fuera de la colonia, se devolverá la cuota íntegramente.

Si el/la participante padece cualquier enfermedad o alergia, tendréis que mandar toda la información necesaria sobre las mismas. Cualquier otro tipo de información que pueda serle útil al educador, será bien recibida.

Número de cuenta corriente:
KUTXABANK IBAN:ES35 2095 0114 61 3830351430 BIC:BASKES2BXXX
EUSKADIKO KUTXA IBAN:ES49 3035 0122 88 1220012930 BIC:CLPEES2MXXX
El pago se realizara a nombre del hijo/a y el campamento al que haya elegido.

CRITERIOS GENERALES:
ES IMPRESCINDIBLE que el niño/a o joven DOMINE EL EUSKARA.
Los padres o tutores del niño/a deberán acompañarlo al lugar de la colonia; y de la misma manera, recogerlo.
Si el niño/a tiene algún tratamiento médico o alergia, sus padres o tutores deberán informarlo previamente a Ikastolen Elkartea enviando muy claramente toda la información que requiera, y llevándola consigo a la colonia, junto con la medicación necesaria.
Ruptura de material: La responsabilidad sobre todo el material que hay en las colonias recae sobre Ikastolen Elkartea. En caso de ruptura de algo se analizarán las causas, y si algún niño/a o joven ha sido el responsable, serán sus padres o tutores quienes se responsabilicen de los costes. El alumno/a es el único responsable de las cosas que lleve a la colonia y,si se pierden o se dañan, Ikastolen Elkartea no se hará responsable de esas pérdidas y daños.
Ikastolen Elkartea no se hace responsable de las fotos o grabaciones que el niño/a o joven puedan hacer, ni de su posterior utilización.

CRITERIOS DE BAJAS:
Al niño/a o joven que se de baja dentro de los plazos de matrícula, se le retendrá siempre un 10% de la cantidad pagada

Fuera de los plazos de matrícula, se devolverá el 90%, siempre que se justifique con documentación pertinente:
- En caso de enfermedad o accidente: el justificante médico será necesario.
- La circunstancia grave por la que no pueda asistir a su txanda (justificada).

Una vez pagada la cuota, y si no se justifica con la documentación pertinente señalada, se retendrá el 80% del pago.
Una vez comenzada la colonia no se devolverá ningún pago realizado.

DESCUENTO DE FAMILIA:
Habrá un descuento por hermano-hermana de la misma familia: el segundo tendrá un descuento del 25% sobre la media de las dos matriculas; el tercero un 50% sobre la media de las tres matricula, y para el cuarto será gratis.

PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA:
Los monitores serán observadores tanto para con los niños/as, jóvenes o monitores entre sí. Cualquier actitud que dificulte la convivencia, vocabulario no pertinente o situación límite, tendrán siempre una respuesta analizada. La decisión de respuesta se tomará en grupo.
No se aplicarán castigos. Ante una situación grave (sea por parte de algun niño/a, joven o monitor) la solución se buscará en grupo, y la última palabra la tendrá el director de la colonia. Pero, ante aquellas actitudes que dificulten seriamente la convivencia, el niño/a o joven será devuelto/a a su casa.
En caso de que haya que cambiar algún plan (sea por el tiempo, …) se decidirá en grupo, recogiendo la opinión de todos los participantes.
Nuestro método es el juego: “El juego, además de ser una actividad lúdica, es una herramienta extraordinaria para aprender”. Aplaudiremos las acciones positivas e intentaremos disfrutar al máximo de esos días de convivencia.

Estas son las costumbres para la convivencia que el niño/a deberán de respetar:
 Disfrutaremos y cuidaremos de la ikastola en la que estaremos, ya que es la casa de otros niños/as, familias y trabajadores.
 No se podrá salir de la ikastola sin el permiso del monitor/a.
 El euskara será nuestra única lengua de comunicación, salvo en las colonias de Enjoy English que pasará a ser nuestra segunda lengua.
 Se participará en todas las actividades.
 No se admitirán actuaciones, palabras o símbolos que puedan herir a las personas y condicionen la convivencia.
 Se respetarán los horarios y ritmos de los compañeros.
 En caso de encontrar algún objeto perdido, se deberá entregar al monitor/a.
 En caso de no respetar estas normas de convivencia, el niño/a o joven tendrá que asumir las consecuencias.

PERMISO PARA MOVERSE EN COCHE:

Doy permiso para que mi hijo/a o joven tutorizado sea trasladado en un vehículo-coche, ante una circunstancia imprevista o grave (por ejemplo: en caso de tener que ir al médico) .REGLAMENTO GENERAL PARA PROTECCIÓN DE DATOS
 •  Responsable del tratamiento de sus datos personales
 • Identidad del Responsable: Euskal Herriko Ikastolak EKE
 • Dirección postal: Errotazar bidea 126, Donostia
 • Teléfono: 943445108
 • Correo electrónico: dblo-lopd@ehi.ikastola.eus
 • Finalidad del tratamiento de datos personales

Euskal Herriko Ikastolak EKE tratará los datos personales de tus hijos para gestionar las actividades de ocio en las que participará el alumno. Todos los datos son necesarios para la gestión correcta y eficaz de la estancia y para ofrecer un mejor servicio.

 • Legitimación del tratamiento de datos

La base legal para el tratamiento de los datos personales es el consentimiento del interesado.  En el caso de que fuera necesario. se podrán tratar datos de salud y cualquier otro dato sensible, para la gestión de las actividades de tiempo libre.

 • Destinatarios

Le informamos que los datos personales recogidos para la gestión de las actividades de tiempo libre podrán ser comunicados a las siguientes entidades: Administraciones públicas con competencia en la materia afectada, bancos y empresa encargada del servicio de catering. En el caso de dietas especiales, serán incluidos datos de salud.

Los datos personales facilitados se conservarán el tiempo necesario para la gestión de actividades de tiempo libre y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

 • Ejercicio de derechos de los interesados

En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirmación sobre si Euskal Herriko Ikastolak EKE está tratando sus datos personales o no, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por escrito a la atención de Euskal Herriko Ikastolak EKE en su dirección postal o mediante correo electrónico dirigido a dblo-lopd@ehi.ikastola.eus. En todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar su identidad. en el caso de que se refieran a datos de un menor, la solicitud debe realizar quien disponga de la custodia del mismo.

De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, o a través de su sede electrónica (www.agpd.es ).

IRUDIEN TRATAMENDUA

Dakizuenez, ekintza kulturala egiten den inguruan, euskara eta proiektua sustatzeko ekintzetan zuen seme-alaben irudiak hartzea ohikoa izaten da. Irudi horiek aldizkarian, agendan, edo bestelako argitalpenetan agertzen dira, baita ikastolen elkartearen publizitate liburuxketan edo web orrian ere.


Arreta berezia ipintzen dugu irudi eta argazki horien erabileran eta argitalpenean, eta momentu oro, argazki horietan agertzen diren pertsonen intimitatea errespetatuko da, datuen babeserako indarrean dagoen araudia errespetatuz. Irudi hauek guztiak helburu legitimo eta informatibo baterako erabiliko dira, beti ere Ikastolaren izaerarekin lotuta; horregatik ezingo dira erabili beste helburu desberdin baterako. Beste alde batetik, ez dute irispide publikokoa izango eta ezingo dira erreproduzitu, transmititu edo errekuperazio sistema baten bitartez erregistratu, ukituak direnen adostasunik izan gabe.


Hori guztia kontuan izanik, EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE -ren Zuzendaritzatik, datuen babeserako indarrean dagoen araudia aplikatuz, gurasoei edo tutore legalei adostasuna eskatzen zaizue zuen seme-alabak indibidualki edo taldean agertzen diren irudien argitalpenerako, eta horretarako, dokumentu honen amaieran ematen den formularioa bete dezazuen eta dagokion tutoreari itzul diezaziozuen eskatzen dizuegu.

Guraso/tutore legalak garenok adierazten dugu:

 • EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-k gure adostasuna eskatu digula gure seme-alabaren irudi edota ahotsa biltzeko eta erabiltzeko zentroaren promozio helburuetarako.
 • Dokumentu honetan jasotzen den EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-ren eskutik emandako informazioaren berri badugula, eta hori guztiaren onarpena libreki eta borondatez emanez, GURE ADOSTASUN ESPRESUA EMATEN DUGULA, EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-k hurrengo datu pertsonalen tratamendu-eragiketak egin ditzan:

Gure seme-alabaren argazkiak, irudiak edota ahotsa dituzten bideoak jaso eta www.ikastola.eus web orrian, sare sozialetan, blogetan edota ikastolak erabiltzen dituen bestelako aplikazioetan publikatu.

Publikatuak izango diren sare sozialak eta aplikazioak honako hauek dira:
Twitter
Instagram
Facebook
YouTube

Honen onarpenak, sare sozial eta aplikazio bakoitzaren pribatutasun politikak onartzea dakar; azken horien edukia ezagutzeko
sare sozial horietara jo beharko da.

GARRANTZI HANDIKO OHARRA: Youtube eta Facebook edo Twitter antzeko sare sozialetan datu pertsonalak publikatzean, IRUDIEN ETA AHOTSAREN NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIA gertatuko da, konkretuki, Google, Inc., Facebook, Inc., eta Twitter, Inc.,-en kasuan, AEBn egoitza dutenak, eta EU-US Privacy Shield Akordioaren (679/2016 EB-ko Erregelamenduaren 45.1. artikuluan babestuta) barnean daudenak. Era berean, Flickr-en datuak publikatzean, transferentzia internazionala gertatuko da SmugMug, Inc.-ra, AEBn egoitza duena, kontratuzko klausula tipoen arabera (679/2016 EB-ko Erregelamenduaren 46.2. artikuluan babestuta).

 • Adostasun eman aurretik, EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-k egiten duen nire seme-alabaren irudiaren eta ahotsaren tratamenduaren informazioa irakurri eta ulertu dudala eta, batez ere, jakitun naizela nire adostasuna edozein momentutan atzera bota dezakedala, beti ere EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-ri idatziz eskaera eginez.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRATAMIENTO DE IMÁGENES

Como ya sabéis, viene siendo habitual mostrar distintas imágenes de vuestros hijos en las actividades escolares, culturales y cualesquiera que realizan en la Ikastola. Estas imágenes pueden aparecer en el periódico escolar, la agenda, presentaciones o publicaciones de carácter pedagógico, cartelería o folletos publicitarios de la propia Ikastola, así como en la página web y en aplicaciones vinculadas a la misma (aula virtual, blogs etc…).

Ponemos especial celo y cuidado en el uso y publicación de estas fotografías e imágenes, y en todo momento se respetará la intimidad de las personas que en ellas aparezcan, ajustándose a la legislación actual en materia de protección de datos. Todas estas imágenes serán usadas para un fin legítimo, didáctico e informativo y relacionado con el carácter propio de EHI y/o de las Ikastolas que forman parte de la asociación, por lo que no es posible por parte del centro un uso posterior diferente del expresado. Por otra parte, no constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidas ni en todo ni en parte, ni trasmitidas ni registradas por ningún sistema de recuperación de las mismas, sin el consentimiento de los propios afectados.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Dirección de EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE en aplicación de la normativa de protección de datos personales vigente, solicita el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las que aparezcan individualmente o en grupo vuestros hijos e hijas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas dentro y/o fuera de la Ikastola, en  competiciones o encuentros en los que puedan participar, y para ello os solicitamos que cumplimentéis el formulario que figura a al final de este documento y devolváis esta hoja cumplimentada al tutor correspondiente.

 

Nosotros, padres/madres/tutores legales manifestamos que:

 

 1. Que EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE ha solicitado nuestro consentimiento para la captación y utilización de la imagen y/o voz de nuestro/a hijo/a para fines promocionales de dicho centro escolar.
 2. Que sobre la base de la información recibida deEUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE, cuyo contenido se incluye en este documento y que declaramos conocer y aceptar, libre y voluntariamente OTORGAMOS NUESTRO CONSENTIMIENTO EXPRESO para que EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE realice las siguientes operaciones de tratamiento de datos personales:

 

Captación de la imagen fotográfica y/o edición de video que incluyan la imagen y/o voz de nuestro hijo/a y publicación de ello en la página web www.ikastola.eus, redes sociales, blogs y aplicaciones de terceros utilizadas por la asociación.

Las redes sociales y aplicaciones donde podrá ser publicado son:

                Twitter

                Instagram

                Facebook

                YouTube

Otorgar este consentimiento, implica aceptar las políticas de privacidad de la mencionadas redes sociales y aplicaciones, a las cuales habrá que acudir para conocerlas

NOTA DE ESPECIAL IMPORTANCIA: En caso de publicación de los datos en el portal de Youtube y en redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, se producirá UNA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE LAS IMÁGENES Y LA VOZ a, respectivamente, Google, Inc., Facebook, Inc. y Twitter, Inc., entidades con sede en EE.UU., y acogidas al Acuerdo EU-US Privacy Shield (amparado en el art. 45.1 del Reglamento UE 2016/679).

 1. Que previo al otorgamiento de este consentimiento, hemos leído y entendido la información en relación al tratamiento que EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE realiza de los datos referidos a la imagen y voz de nuestro/a hijo/a. y, en particular, declaramos conocer que hemos sido informados de que tenemos derecho a retirar nuestro consentimiento en cualquier momento, mediante escrito dirigido a EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE

Fitxa bertikalak