Sortu Atzerriko egonaldietan matrikulatu

Laguntza hizkuntza
EuskaraCastellano
Prezioak

Egonaldia

Egonaldia

Egonaldia

Ikasleak betetzeko

A rellenar por el alumno

A remplir par l'�tudiant

Tutore legalek betetzeko

A rellenar por los tutores legales

A remplir par les tuteurs l�gaux

Tutore legala 1

Tutor legal 1

tuteur l�gal 1

Tutore legala 2

Tutor legal 2

tuteur l�gal 2

IKASLEAREN HITZARMENA. Ikasleak sinatu beharrekoa

Partehartzaileak onartzen du atzerriko herriko, atzerriko organizazioaren eta Euskal Herriko Ikastolak S Coop.en baldintzak betetzea.

Bete ezean zuzenean programatik kaleratua izango da eta bere guraso edo tutore legalek ordaindu beharko dituzte bere bidai aurrerapenaren gastu guztiak. Honetaz gain, jokaera txar honek ekarri ditzaken ondorio eta erantzukizunak ere beraiei dagozkie.

Partehartzaile bat programatik zuzenean kaleratu daiteke hurrengo hauek eginez gero: erre, alkohola erosi edo edan, drogak erosi edo hartu, motorra duen edozein ibilgailu gidatu, lapurtu, armak erabili, harremanak sexualak eduki, begiraleak ez errespetatu, programaren aktibitate edo txangoetara ez joan, familiaren gauzak behar ez diren bezala erabili, familiaren telefonoa erabili aurrez ordaindutako txartelik gabe, bidaiak edo txangoak egin programatik kanpo atzerriko familiarekin ez bada eta bere familiaren baimenarekin, etxera iristeko ordutegia ez bete bertako antolatzaile eta familiak kontrakoa esan ezean, etab.

He leído y me comprometo a respetar las condiciones señaladas en el acuerdo del alumno *

ACUERDO DEL ALUMNO7A. A firmar por el alumno/a

La persona participante acepta cumplir los requisitos del país extranjero, de la organización extranjera y de EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK  S Coop.

En caso de incumplimiento podra ser directamente expulsado del programa y sus padres o tutores legales deberán abonar todos los gastos de su viaje. Además, serán responsables de las consecuencias que puedan derivar de sus actos.

Un/a participante podrá ser expulsado/a directamente del programa si fuma, compra o bebe alcohol, compra o consiume drogas, conduce  cualquier vehículo con motor, robo, uso de armas, tiene relaciones sexuales, no respeta a los monitores, no acude a las actividades o excursiones del programa, utiliza indebidamente los efectos de la familia, utiliza el teléfono de la familia sin tickets de pago o aviso previo, realiza viajes o excursiones fuera del programa, no respeta el horario de la familia, etc.

Irakurri dut eta hitzartzen dut ikaslearen hitzarmenean aipatutako baldintzak errespetatzea *

IKASLEAREN HITZARMENA. Ikasleak sinatu beharrekoa

Partehartzaileak onartzen du atzerriko herriko, atzerriko organizazioaren eta Euskal Herriko Ikastolak S Coop.en baldintzak betetzea.

Bete ezean zuzenean programatik kaleratua izango da eta bere guraso edo tutore legalek ordaindu beharko dituzte bere bidai aurrerapenaren gastu guztiak. Honetaz gain, jokaera txar honek ekarri ditzaken ondorio eta erantzukizunak ere beraiei dagozkie.

Partehartzaile bat programatik zuzenean kaleratu daiteke hurrengo hauek eginez gero: erre, alkohola erosi edo edan, drogak erosi edo hartu, motorra duen edozein ibilgailu gidatu, lapurtu, armak erabili, harremanak sexualak eduki, begiraleak ez errespetatu, programaren aktibitate edo txangoetara ez joan, familiaren gauzak behar ez diren bezala erabili, familiaren telefonoa erabili aurrez ordaindutako txartelik gabe, bidaiak edo txangoak egin programatik kanpo atzerriko familiarekin ez bada eta bere familiaren baimenarekin, etxera iristeko ordutegia ez bete bertako antolatzaile eta familiak kontrakoa esan ezean, etab.

ATZERRIKO EGONALDIETARAKO IRIZPIDE OROKORRAK 2020

 • IZEN EMATEA ETA ORDAINKETAK:

Egonaldiaren prezioa, guztira, federatuak 2400€koa eta gainontzekoen kasuan 2700€koa izango da. Plaza ereserbatzeko: plaza ez da konfirmatuta egongo on-line bitartez lehen diru sarrera (400€) egin arte. Gainontzekoa maiatzaren 22a baino lehenago ordainduko beharko da transferentzia bitartez ondorengo kontu korronte batean:

KUTXABANK IBAN:ES44 2095 5001 05 1063916042
EUSKADIKO KUTXA IBAN:ES91 3035 0122 83 1220025611

Bigarren ordainketaren ordainagiria emailez enjoy@ehi.ikastola.eus helbidera helarazi behar diguzue. Gogoratu ordainagirian, gaztearen izen-abizenak eta Atzerri udalekua jarri behar duela. Bigarren ordainketa epean ez balitz egingo, Ikastolen Elkarteak ikaslea bajan emateko eskubidea du.

 • DOKUMENTAZIOA:

Egonaldian parte hartzeko pasaportea eta Europako Osasun txartela tramitatzea ezinbestekoa da.

 • BAJAK:

Ikasle batek baja emanez gero, matrikulazio epearen barnean kasu guztietan Ikastolen Elkarteak gordailu dirua gordeko du (ez da itzulketarik egingo). Matrikulazio epetik kanpo, geratzen den kuota ordaindu eta gero, honen 90% itzuliko da ondorengo kasuetan, beti ere agiri baten bidez frogatuta:

 • Gaixotasun edo istripua; medikuaren frogagiria behar da.
 • Behar den egonaldira joatea eragozten duen ustekabeko edo beharrizan larria. (justifikatuta).

Geratzen den kuota ordaindu eta gero aurreko arrazoiengatik ez bada, honen %80ko erretentzioa izango du. Behin egonaldia hasita, ez da dirurik itzuliko.

 • PROGRAMAN ALDAKETAK:

Ikasleei programa banatuko zaie Irlandara joan baino lehenago. Programan aldaketarik egongo balitz, ikasleak eta familiak ahalik eta arinen abisatuko ditu elkarteak. Burutu ezin den ekintza (eguraldiagatik adibidez) beste egun batera pasatuko da; aldatzen edo ezabatzen den ekintza beste ekintzak batengatik ordezkatuko da.

 • IKASLEAREN HITZARMENA:

Partehartzaileak onartzen du atzerriko herriko, atzerriko organizazioaren eta Euskal Herriko Ikastolak S Coop.en baldintzak betetzea.

Bete ezean zuzenean programatik kaleratua izango da eta bere guraso edo tutore legalek ordaindu beharko dituzte bere bidai aurrerapenaren gastu guztiak. Honetaz gain, jokaera txar honek ekarri ditzaken ondorio eta erantzukizunak ere beraiei dagozkie.

Partehartzaile bat programatik zuzenean kaleratu daiteke hurrengo hauek eginez gero: erre, alkohola erosi edo edan, drogak erosi edo hartu, motorra duen edozein ibilgailu gidatu, lapurtu, armak erabili, harremanak sexualak eduki, begiraleak ez errespetatu, programaren aktibitate edo txangoetara ez joan, familiaren gauzak behar ez diren bezala erabili, familiaren telefonoa erabili aurrez ordaindutako txartelik gabe, bidaiak edo txangoak egin programatik kanpo atzerriko familiarekin ez bada eta bere familiaren baimenarekin, etxera iristeko ordutegia ez bete bertako antolatzaile eta familiak kontrakoa esan ezean, etab.

Los padres/madres o tutores legales hemos leído y aceptamos los criterios generales *

          CONDICIONES GENERALES PARA ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO 2020:

 1. INSCRIPCIÓN Y PAGOS:

 

El precio de la estancia en total es de 2400€ para los federados y 2700€ para los demás.

Para reservar plaza:  La plaza no estará confirmada hasta hacer el primer pago (400€) junto con la inscripción que se hará ON-LINE. El segundo pago (lo restante) se hará antes del 22 de mayo mediante transferencia en alguna de las siguientes cuentas:.

 

KUTXABANK

IBAN:ES44

2095

5001

05

1063916042

EUSKADIKO

KUTXA

IBAN:ES91

3035

0122

83

1220025611

 

Cuando hagáis la transferencia, nos teneis que mandar el justificante del pago por email a la siguiente direccion electronica: aisialdia@ehi.ikastola.eus. El pago se realizará a nombre del hijo/a y el campamento al que haya elegido. Si no se realizara el segundo pago en las fechas establecidas, Ikastolen Elkartea tendría derecho a dar de baja al alumno inscrito.

 

 1. DOCUMENTACIÓN:

Para participar en la estancia es obligatorio tramitar el pasaporte y tarjeta sanitaria Europea de la persona participante.

 

 1. BAJAS:

      En el caso de que un alumno se diera de baja, en cualquier caso Ikastolen Elkartea no devolverá el importe de reserva de la plaza (400€). Fuera del plazo de inscripción, despues de realizar el pago restante, se devolverá el 90% del dinero en los siguientes casos y siempre que se presente un certificado:

 • Enfermedad o accidente; se presentará el informe médico.
 • Situación o suceso grave que impida al participante acudir a la estancia (justificado).

Despues de realizar el pago restante, la baja no se debiera a alguna de las situaciones arriba mencionadas, Ikastolen Elkartea retendrá el %80 del dinero.

Una vez haya comenzado la estancia, no se devolverá el dinero.

 

 1. CAMBIOS EN EL PROGRAMA:

Se repartirá el programa entre los alumnos antes de comenzar la estancia. En el caso de que hubiera algún cambio, Ikastolen Elkartea informará lo antes posible a alumnos y familiares. Las actividades que no se puedan hacer (por mal tiempo por ejemplo), se pasarán a otro día. Las actividades que se cancelen serán sustituidas por otras.

 

 1. ACUERDO DEL ALUMNO/A.

La persona participante acepta cumplir los requisitos del país extranjero, de la organización extranjera y de EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK  S Coop.

En caso de incumplimiento podra ser directamente expulsado del programa y sus padres o tutores legales deberán abonar todos los gastos de su viaje. Además, serán responsables de las consecuencias que puedan derivar de susu actos.

Un/a participante podrá ser expulsado/a directamente del programa si fuma, compra o bebe alcohol, compra o consiume drogas, conduce  cualquier vehículo con motor, robo, uso de armas, tiene relaciones sexuales, no respeta a los monitores, no acude a las actividades o excursiones del programa, utiliza indebidamente los efectos de la familia, utiliza el teléfono de la familia sin tickets de pago o aviso previo, realiza viajes o excursiones fuera del programa, no respeta el horario de la familia, etc.

Guraso edo tutore legalak garenok irizpide orokorrak irakurri eta onartzen dugu *

ATZERRIKO EGONALDIETARAKO IRIZPIDE OROKORRAK 2020

 • IZEN EMATEA ETA ORDAINKETAK:

Egonaldiaren prezioa, guztira, federatuak 2400€koa eta gainontzekoen kasuan 2700€koa izango da. Plaza ereserbatzeko: plaza ez da konfirmatuta egongo on-line bitartez lehen diru sarrera (400€) egin arte. Gainontzekoa maiatzaren 22a baino lehenago ordainduko beharko da transferentzia bitartez ondorengo kontu korronte batean:

KUTXABANK IBAN:ES35 2095 0114 61 3830351430
EUSKADIKO KUTXA IBAN:ES49 3035 0122 88 1220012930

Bigarren ordainketaren ordainagiria emailez enjoy@ehi.ikastola.eus helbidera helarazi behar diguzue. Gogoratu ordainagirian, gaztearen izen-abizenak eta Atzerri udalekua jarri behar duela. Bigarren ordainketa epean ez balitz egingo, Ikastolen Elkarteak ikaslea bajan emateko eskubidea du.

 • DOKUMENTAZIOA:

Egonaldian parte hartzeko pasaportea eta Europako Osasun txartela tramitatzea ezinbestekoa da.

 • BAJAK:

Ikasle batek baja emanez gero, matrikulazio epearen barnean kasu guztietan Ikastolen Elkarteak gordailu dirua gordeko du (ez da itzulketarik egingo). Matrikulazio epetik kanpo, geratzen den kuota ordaindu eta gero, honen 90% itzuliko da ondorengo kasuetan, beti ere agiri baten bidez frogatuta:

 • Gaixotasun edo istripua; medikuaren frogagiria behar da.
 • Behar den egonaldira joatea eragozten duen ustekabeko edo beharrizan larria. (justifikatuta).

Geratzen den kuota ordaindu eta gero aurreko arrazoiengatik ez bada, honen %80ko erretentzioa izango du. Behin egonaldia hasita, ez da dirurik itzuliko.

 • PROGRAMAN ALDAKETAK:

Ikasleei programa banatuko zaie Irlandara joan baino lehenago. Programan aldaketarik egongo balitz, ikasleak eta familiak ahalik eta arinen abisatuko ditu elkarteak. Burutu ezin den ekintza (eguraldiagatik adibidez) beste egun batera pasatuko da; aldatzen edo ezabatzen den ekintza beste ekintzak batengatik ordezkatuko da.

 • IKASLEAREN HITZARMENA:

Partehartzaileak onartzen du atzerriko herriko, atzerriko organizazioaren eta Euskal Herriko Ikastolak S Coop.en baldintzak betetzea.

Bete ezean zuzenean programatik kaleratua izango da eta bere guraso edo tutore legalek ordaindu beharko dituzte bere bidai aurrerapenaren gastu guztiak. Honetaz gain, jokaera txar honek ekarri ditzaken ondorio eta erantzukizunak ere beraiei dagozkie.

Partehartzaile bat programatik zuzenean kaleratu daiteke hurrengo hauek eginez gero: erre, alkohola erosi edo edan, drogak erosi edo hartu, motorra duen edozein ibilgailu gidatu, lapurtu, armak erabili, harremanak sexualak eduki, begiraleak ez errespetatu, programaren aktibitate edo txangoetara ez joan, familiaren gauzak behar ez diren bezala erabili, familiaren telefonoa erabili aurrez ordaindutako txartelik gabe, bidaiak edo txangoak egin programatik kanpo atzerriko familiarekin ez bada eta bere familiaren baimenarekin, etxera iristeko ordutegia ez bete bertako antolatzaile eta familiak kontrakoa esan ezean, etab.

DATU PERTSONALEN BABESERAKO ERREGLAMENDU OROKORRA

 • Datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna:
  • Arduradunaren Identitatea: Euskal Herriko Ikastolak EKE
  • Helbide postala: Errotazar bidea 126, Donostia
  • Tel: 943445108
  • Helbide elektronikoa: dblo-lopd@ehi.ikastola.eus
 • Tratamenduaren helburua:

Zure seme-alaben datu pertsonalak, Euskal Herriko Ikastolak EKE -k antolatzen dituen aisialdiko ekintzen kudeaketa burutzeko tratatuko dira, ikasleek aisialdiko jardueretan egingo dituzten ekintzak antolatzeko helburuarekin. Datu horiek beharrezkoak izango dira beraien estantzia modu egoki eta eraginkorrenean kudeatzeko eta zerbitzu hobeago bat eskaintzeko.

 • Tratamenduaren legitimazioa:

Datu pertsonalen tratamendurako legitimazioa interesdunaren adostasuna da. Aisialdiko ekintzen kudeaketa aurrera eramateko beharrezkoa izatekotan, osasun datuak eta bestelako datu sentsibleak ere tratatuko dira.

 • Tratamenduaren lagapenak:

Aisialdiko jardueren kudeaketa aurrera eramateko beharrezkoak diren zuen seme-alaben datu pertsonalak ondorengo entitateei komunikatuko zaizkie: eskumena duen Administrazio publikoa, bankuak eta Catering zerbitzua, dieta berezien kasuetan, osasun datuak barne.
Datu pertsonalak beharrezkoak diren bitartean soilik gordeko dira, hau da, aisialdiko jarduera burutzen den bitartean, aisialdiko egonaldia burutzeko behar diren
eskakizunei erantzuna emateko.

 • Interesdunaren eskubideak:

Zure datu pertsonalei dagokienez, eskubidea duzu konfirmatzekoEuskal Herriko Ikastolak EKE zure datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez, baita zehatzak ez diren datuak zuzentzea eskatzeko ere. Horretaz gain, datu horiek ezabatzeko eska dezakezu, besteak beste, datu horiek jasoak izan ziren helburua betetzeko jada beharrezkoak ez diren kasuetan.
Edozein eskubide egikaritzeko, Euskal Herriko Ikastolak EKE -en helbide postalera edo helbide elektronikora dblo-lopd@ehi.ikastola.eus idatz dezakezu. Edozein kasutan, zure eskaerarekin zure identitatea ziurtatzen duen NAN kopia erantsi beharko duzu. Adin txikikoen datuen kasuan, eskaera haren kustodia duenak egin beharko du.
Era berean, eskubidea izango duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazio bat egiteko, batez ere zure eskubideen egikaritzean asetzea lortu ez duzunean, idatziz eta hurrengo helbide postalera zuzenduta: Jorge Juan kalea, 6, 28001 - Madril, edo bere egoitza elektronikoaren bitartez (www.agpd.es).

Nosotros, padres/madres o tutores legales hemos leído y aprobamos el reglamento general para protección de datos *

REGLAMENTO GENERAL PARA PROTECCIÓN DE DATOS

 •  Responsable del tratamiento de sus datos personales
 • Identidad del Responsable: Euskal Herriko Ikastolak EKE
 • Dirección postal: Errotazar bidea 126, Donostia
 • Teléfono: 943445108
 • Correo electrónico: dblo-lopd@ehi.ikastola.eus
 • Finalidad del tratamiento de datos personales

Euskal Herriko Ikastolak EKE tratará los datos personales de tus hijos para gestionar las actividades de ocio en las que participará el alumno. Todos los datos son necesarios para la gestión correcta y eficaz de la estancia y para ofrecer un mejor servicio.

 • Legitimación del tratamiento de datos

La base legal para el tratamiento de los datos personales es el consentimiento del interesado.  En el caso de que fuera necesario. se podrán tratar datos de salud y cualquier otro dato sensible, para la gestión de las actividades de tiempo libre.

 • Destinatarios

Le informamos que los datos personales recogidos para la gestión de las actividades de tiempo libre podrán ser comunicados a las siguientes entidades: Administraciones públicas con competencia en la materia afectada, bancos y empresa encargada del servicio de catering. En el caso de dietas especiales, serán incluidos datos de salud.

Los datos personales facilitados se conservarán el tiempo necesario para la gestión de actividades de tiempo libre y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.

 • Ejercicio de derechos de los interesados

En relación con sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirmación sobre si Euskal Herriko Ikastolak EKE está tratando sus datos personales o no, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por escrito a la atención de Euskal Herriko Ikastolak EKE en su dirección postal o mediante correo electrónico dirigido a dblo-lopd@ehi.ikastola.eus. En todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar su identidad. en el caso de que se refieran a datos de un menor, la solicitud debe realizar quien disponga de la custodia del mismo.

De la misma forma, Ud. tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la siguiente dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, o a través de su sede electrónica (www.agpd.es ).

guraso edo tutore legalak garenok datu pertsonalen babeserako erregelamendu orokorra irakurri eta onartzen dugu *

DATU PERTSONALEN BABESERAKO ERREGLAMENDU OROKORRA

 • Datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna:
  • Arduradunaren Identitatea: Euskal Herriko Ikastolak EKE
  • Helbide postala: Errotazar bidea 126, Donostia
  • Tel: 943445108
  • Helbide elektronikoa: dblo-lopd@ehi.ikastola.eus
 • Tratamenduaren helburua:

Zure seme-alaben datu pertsonalak, Euskal Herriko Ikastolak EKE -k antolatzen dituen aisialdiko ekintzen kudeaketa burutzeko tratatuko dira, ikasleek aisialdiko jardueretan egingo dituzten ekintzak antolatzeko helburuarekin. Datu horiek beharrezkoak izango dira beraien estantzia modu egoki eta eraginkorrenean kudeatzeko eta zerbitzu hobeago bat eskaintzeko.

 • Tratamenduaren legitimazioa:

Datu pertsonalen tratamendurako legitimazioa interesdunaren adostasuna da. Aisialdiko ekintzen kudeaketa aurrera eramateko beharrezkoa izatekotan, osasun datuak eta bestelako datu sentsibleak ere tratatuko dira.

 • Tratamenduaren lagapenak:

Aisialdiko jardueren kudeaketa aurrera eramateko beharrezkoak diren zuen seme-alaben datu pertsonalak ondorengo entitateei komunikatuko zaizkie: eskumena duen Administrazio publikoa, bankuak eta Catering zerbitzua, dieta berezien kasuetan, osasun datuak barne.
Datu pertsonalak beharrezkoak diren bitartean soilik gordeko dira, hau da, aisialdiko jarduera burutzen den bitartean, aisialdiko egonaldia burutzeko behar diren
eskakizunei erantzuna emateko.

 • Interesdunaren eskubideak:

Zure datu pertsonalei dagokienez, eskubidea duzu konfirmatzekoEuskal Herriko Ikastolak EKE zure datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez, baita zehatzak ez diren datuak zuzentzea eskatzeko ere. Horretaz gain, datu horiek ezabatzeko eska dezakezu, besteak beste, datu horiek jasoak izan ziren helburua betetzeko jada beharrezkoak ez diren kasuetan.
Edozein eskubide egikaritzeko, Euskal Herriko Ikastolak EKE -en helbide postalera edo helbide elektronikora dblo-lopd@ehi.ikastola.eus idatz dezakezu. Edozein kasutan, zure eskaerarekin zure identitatea ziurtatzen duen NAN kopia erantsi beharko duzu. Adin txikikoen datuen kasuan, eskaera haren kustodia duenak egin beharko du.
Era berean, eskubidea izango duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean erreklamazio bat egiteko, batez ere zure eskubideen egikaritzean asetzea lortu ez duzunean, idatziz eta hurrengo helbide postalera zuzenduta: Jorge Juan kalea, 6, 28001 - Madril, edo bere egoitza elektronikoaren bitartez (www.agpd.es).

GURASO/TUTOREEN HITZARMENA. Tutore legalek bete beharrekoa.

Gure seme/alabari baimena ematen diogu Euskal Herriko Ikastolak S Coop. eta atzerriko organizazioak prestatutako programetan parte hartzeko. Ulertzen eta onartzen ditugu ikaslearen  hitzarmenean aipatutako baldintzak. Ulertzen dugu gainera arau hauek larriki hautsiz gero gure seme/alaba Euskal Herrira bidali dezaketela eta gastuak gure kontu izango liratekeela.

Euskal Herriko Ikastolak S Coop. , atzerriko organizazioa eta atzerriko familiari onartzen diegu gure izenean atzerrian dagoenean partehartzaileak behar dituen tratamendu mediku, hortzetakoa edo kirurgikoen erabakia hartzea.

Quienes somos padres/ madres o tutores legales hemos leído y aceptamos el acuerdo de padres/ madres/tutores. *

       

ACUERDO PADRES/ MADRES/TUTORES. A cumplimentar por los tutores legales.

 

Autorizamos a nuestro/a hijo/a participar en programas elaborados por Euskal Herriko Ikastolak S. Coop. y organizaciones extranjeras. Entendemos y aceptamos las condiciones señaladas en el convenio del alumno. Entendemos, además, que el incumplimiento grave de estas normas puede llevar a nuestros hijos e hijas al País Vasco y que los gastos corren a nuestro cargo.

 

Autorizamos a  Euskal herriko Ikastolak S. Coop. ,a la organización extranjera y a la familia extranjera  que decida en nuestro nombre cuando el participante  esté  en el extranjero  sobre los tratamientos médicos, dentales o quirúrgicos que precise en una urgencia.

 

 

 

 

guraso edo tutore legalak garenok gurasoen hitzarmena irakurri eta onartzen dugu *

GURASO/TUTOREEN HITZARMENA. Tutore legalek bete beharrekoa.

Gure seme/alabari baimena ematen diogu Euskal Herriko Ikastolak S Coop. eta atzerriko organizazioak prestatutako programetan parte hartzeko. Ulertzen eta onartzen ditugu ikaslearen  hitzarmenean aipatutako baldintzak. Ulertzen dugu gainera arau hauek larriki hautsiz gero gure seme/alaba Euskal Herrira bidali dezaketela eta gastuak gure kontu izango liratekeela.

Euskal Herriko Ikastolak S Coop. , atzerriko organizazioa eta atzerriko familiari onartzen diegu gure izenean atzerrian dagoenean partehartzaileak behar dituen tratamendu mediku, hortzetakoa edo kirurgikoen erabakia hartzea.

Lugar

Lieu

Nombre del alumno

Primer apellido del alumno

Segundo apellido del alumno

Dirección

Código postal

Localidad

Provincia

Foto del alumno


Fitxategiak 800 MB baina txikiagoak izan behar dira.
Baimendutako fitxategi luzapenak: png gif jpg jpeg.

E-mail del alumno

Telefono del alumno

Jaiotze data *

Fecha de nacimiento

Adib., 2020/11/29

Nombre y apellidos

Teléfono de contacto

Email

DNI

Nombre y apellidos

Teléfono de contacto

Email

DNI

¿Cómo te describirías?

Comment vous décririez-vous?

¿Da permiso para estar con otros alumnos en la familia irlandesa?

Curso

Cours

¿Alguna vez has estado en programas parecidos?

Baietza den kasuetan, gogoratu derrigorra izango dela mediku edo guraso/tutoreek sinatutako informea edo azalpen zehatza, posta elektroniko edo normalez gure bulegoetara bidaltzea.

¿Tiene el alumno alguna enfermedad, alergia o necesidad especial? En caso afirmativo, será obligatorio enviar el informe o explicación detallada firmada por los médicos o padres/tutores

Udalekuetako kamisetaren neurria aukeratu.

Camiseta.
Elige la talla de la camiseta.

Chemise.
Choisissez la taille de la chemise.

Ordaindu gabe: Ez duenean ezer ordaindu. Ordainketa partziala: On-lineko zatia ondo ordaindu duenean. Ordainketa totala: Guztia ordaindu duenean.
Erreserba: Matrikulazio datuak bidali dituenean.
Onartuta: Lehenengo zatia ordaintzen duenean.
Baztertua: Administradoreek matrikulazioa ezeztatu nahi dutenean.
Baja: Ikaslea bere matrikula atzera botatzen duenean.
Ordainketa data
Adib., 2020/11/29
Adib., 01:45:00

IRUDIEN TRATAMENDUA

Dakizuenez, ekintza kulturala egiten den inguruan, euskara eta proiektua sustatzeko ekintzetan zuen seme-alaben irudiak hartzea ohikoa izaten da. Irudi horiek aldizkarian, agendan, edo bestelako argitalpenetan agertzen dira, baita ikastolen elkartearen publizitate liburuxketan edo web orrian ere.


Arreta berezia ipintzen dugu irudi eta argazki horien erabileran eta argitalpenean, eta momentu oro, argazki horietan agertzen diren pertsonen intimitatea errespetatuko da, datuen babeserako indarrean dagoen araudia errespetatuz. Irudi hauek guztiak helburu legitimo eta informatibo baterako erabiliko dira, beti ere Ikastolaren izaerarekin lotuta; horregatik ezingo dira erabili beste helburu desberdin baterako. Beste alde batetik, ez dute irispide publikokoa izango eta ezingo dira erreproduzitu, transmititu edo errekuperazio sistema baten bitartez erregistratu, ukituak direnen adostasunik izan gabe.


Hori guztia kontuan izanik, EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE -ren Zuzendaritzatik, datuen babeserako indarrean dagoen araudia aplikatuz, gurasoei edo tutore legalei adostasuna eskatzen zaizue zuen seme-alabak indibidualki edo taldean agertzen diren irudien argitalpenerako, eta horretarako, dokumentu honen amaieran ematen den formularioa bete dezazuen eta dagokion tutoreari itzul diezaziozuen eskatzen dizuegu.

Guraso/tutore legalak garenok adierazten dugu:

 • EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-k gure adostasuna eskatu digula gure seme-alabaren irudi edota ahotsa biltzeko eta erabiltzeko zentroaren promozio helburuetarako.
 • Dokumentu honetan jasotzen den EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-ren eskutik emandako informazioaren berri badugula, eta hori guztiaren onarpena libreki eta borondatez emanez, GURE ADOSTASUN ESPRESUA EMATEN DUGULA, EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-k hurrengo datu pertsonalen tratamendu-eragiketak egin ditzan:

Gure seme-alabaren argazkiak, irudiak edota ahotsa dituzten bideoak jaso eta www.ikastola.eus web orrian, sare sozialetan, blogetan edota ikastolak erabiltzen dituen bestelako aplikazioetan publikatu.

Publikatuak izango diren sare sozialak eta aplikazioak honako hauek dira:
Twitter
Instagram
Facebook
YouTube

Honen onarpenak, sare sozial eta aplikazio bakoitzaren pribatutasun politikak onartzea dakar; azken horien edukia ezagutzeko
sare sozial horietara jo beharko da.

GARRANTZI HANDIKO OHARRA: Youtube eta Facebook edo Twitter antzeko sare sozialetan datu pertsonalak publikatzean, IRUDIEN ETA AHOTSAREN NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIA gertatuko da, konkretuki, Google, Inc., Facebook, Inc., eta Twitter, Inc.,-en kasuan, AEBn egoitza dutenak, eta EU-US Privacy Shield Akordioaren (679/2016 EB-ko Erregelamenduaren 45.1. artikuluan babestuta) barnean daudenak. Era berean, Flickr-en datuak publikatzean, transferentzia internazionala gertatuko da SmugMug, Inc.-ra, AEBn egoitza duena, kontratuzko klausula tipoen arabera (679/2016 EB-ko Erregelamenduaren 46.2. artikuluan babestuta).

 • Adostasun eman aurretik, EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-k egiten duen nire seme-alabaren irudiaren eta ahotsaren tratamenduaren informazioa irakurri eta ulertu dudala eta, batez ere, jakitun naizela nire adostasuna edozein momentutan atzera bota dezakedala, beti ere EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-ri idatziz eskaera eginez.
Quienes somos tutores legales hemos leído y aceptamos la información sobre el tratamiento de imágenes *

 

TRATAMIENTO DE IMÁGENES

Como ya sabéis, viene siendo habitual mostrar distintas imágenes de vuestros hijos en las actividades escolares, culturales y cualesquiera que realizan en la Ikastola. Estas imágenes pueden aparecer en el periódico escolar, la agenda, presentaciones o publicaciones de carácter pedagógico, cartelería o folletos publicitarios de la propia Ikastola, así como en la página web y en aplicaciones vinculadas a la misma (aula virtual, blogs etc…).

Ponemos especial celo y cuidado en el uso y publicación de estas fotografías e imágenes, y en todo momento se respetará la intimidad de las personas que en ellas aparezcan, ajustándose a la legislación actual en materia de protección de datos. Todas estas imágenes serán usadas para un fin legítimo, didáctico e informativo y relacionado con el carácter propio de EHI y/o de las Ikastolas que forman parte de la asociación, por lo que no es posible por parte del centro un uso posterior diferente del expresado. Por otra parte, no constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidas ni en todo ni en parte, ni trasmitidas ni registradas por ningún sistema de recuperación de las mismas, sin el consentimiento de los propios afectados.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Dirección de EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE en aplicación de la normativa de protección de datos personales vigente, solicita el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las que aparezcan individualmente o en grupo vuestros hijos e hijas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas dentro y/o fuera de la Ikastola, en  competiciones o encuentros en los que puedan participar, y para ello os solicitamos que cumplimentéis el formulario que figura a al final de este documento y devolváis esta hoja cumplimentada al tutor correspondiente.

 

Nosotros, padres/madres/tutores legales manifestamos que:

 

 1. Que EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE ha solicitado nuestro consentimiento para la captación y utilización de la imagen y/o voz de nuestro/a hijo/a para fines promocionales de dicho centro escolar.
 2. Que sobre la base de la información recibida deEUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE, cuyo contenido se incluye en este documento y que declaramos conocer y aceptar, libre y voluntariamente OTORGAMOS NUESTRO CONSENTIMIENTO EXPRESO para que EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE realice las siguientes operaciones de tratamiento de datos personales:

 

◻ Captación de la imagen fotográfica y/o edición de video que incluyan la imagen y/o voz de nuestro hijo/a y publicación de ello en la página web www.ikastola.eus, redes sociales, blogs y aplicaciones de terceros utilizadas por la asociación.

Las redes sociales y aplicaciones donde podrá ser publicado son:

                Twitter

                Instagram

                Facebook

                YouTube

Otorgar este consentimiento, implica aceptar las políticas de privacidad de la mencionadas redes sociales y aplicaciones, a las cuales habrá que acudir para conocerlas

NOTA DE ESPECIAL IMPORTANCIA: En caso de publicación de los datos en el portal de Youtube y en redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, se producirá UNA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE LAS IMÁGENES Y LA VOZ a, respectivamente, Google, Inc., Facebook, Inc. y Twitter, Inc., entidades con sede en EE.UU., y acogidas al Acuerdo EU-US Privacy Shield (amparado en el art. 45.1 del Reglamento UE 2016/679).

 1. Que previo al otorgamiento de este consentimiento, hemos leído y entendido la información en relación al tratamiento que EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE realiza de los datos referidos a la imagen y voz de nuestro/a hijo/a. y, en particular, declaramos conocer que hemos sido informados de que tenemos derecho a retirar nuestro consentimiento en cualquier momento, mediante escrito dirigido a EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE
Tutore legalak garenok irudiaren eta ahotsaren tratamenduaren informazioa irakurri eta onartzen dugu *

IRUDIEN TRATAMENDUA

Dakizuenez, ekintza kulturala egiten den inguruan, euskara eta proiektua sustatzeko ekintzetan zuen seme-alaben irudiak hartzea ohikoa izaten da. Irudi horiek aldizkarian, agendan, edo bestelako argitalpenetan agertzen dira, baita ikastolen elkartearen publizitate liburuxketan edo web orrian ere.


Arreta berezia ipintzen dugu irudi eta argazki horien erabileran eta argitalpenean, eta momentu oro, argazki horietan agertzen diren pertsonen intimitatea errespetatuko da, datuen babeserako indarrean dagoen araudia errespetatuz. Irudi hauek guztiak helburu legitimo eta informatibo baterako erabiliko dira, beti ere Ikastolaren izaerarekin lotuta; horregatik ezingo dira erabili beste helburu desberdin baterako. Beste alde batetik, ez dute irispide publikokoa izango eta ezingo dira erreproduzitu, transmititu edo errekuperazio sistema baten bitartez erregistratu, ukituak direnen adostasunik izan gabe.


Hori guztia kontuan izanik, EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE -ren Zuzendaritzatik, datuen babeserako indarrean dagoen araudia aplikatuz, gurasoei edo tutore legalei adostasuna eskatzen zaizue zuen seme-alabak indibidualki edo taldean agertzen diren irudien argitalpenerako, eta horretarako, dokumentu honen amaieran ematen den formularioa bete dezazuen eta dagokion tutoreari itzul diezaziozuen eskatzen dizuegu.

Guraso/tutore legalak garenok adierazten dugu:

 • EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-k gure adostasuna eskatu digula gure seme-alabaren irudi edota ahotsa biltzeko eta erabiltzeko zentroaren promozio helburuetarako.
 • Dokumentu honetan jasotzen den EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-ren eskutik emandako informazioaren berri badugula, eta hori guztiaren onarpena libreki eta borondatez emanez, GURE ADOSTASUN ESPRESUA EMATEN DUGULA, EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-k hurrengo datu pertsonalen tratamendu-eragiketak egin ditzan:

Gure seme-alabaren argazkiak, irudiak edota ahotsa dituzten bideoak jaso eta www.ikastola.eus web orrian, sare sozialetan, blogetan edota ikastolak erabiltzen dituen bestelako aplikazioetan publikatu.

Publikatuak izango diren sare sozialak eta aplikazioak honako hauek dira:
Twitter
Instagram
Facebook
YouTube

Honen onarpenak, sare sozial eta aplikazio bakoitzaren pribatutasun politikak onartzea dakar; azken horien edukia ezagutzeko
sare sozial horietara jo beharko da.

GARRANTZI HANDIKO OHARRA: Youtube eta Facebook edo Twitter antzeko sare sozialetan datu pertsonalak publikatzean, IRUDIEN ETA AHOTSAREN NAZIOARTEKO TRANSFERENTZIA gertatuko da, konkretuki, Google, Inc., Facebook, Inc., eta Twitter, Inc.,-en kasuan, AEBn egoitza dutenak, eta EU-US Privacy Shield Akordioaren (679/2016 EB-ko Erregelamenduaren 45.1. artikuluan babestuta) barnean daudenak. Era berean, Flickr-en datuak publikatzean, transferentzia internazionala gertatuko da SmugMug, Inc.-ra, AEBn egoitza duena, kontratuzko klausula tipoen arabera (679/2016 EB-ko Erregelamenduaren 46.2. artikuluan babestuta).

 • Adostasun eman aurretik, EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-k egiten duen nire seme-alabaren irudiaren eta ahotsaren tratamenduaren informazioa irakurri eta ulertu dudala eta, batez ere, jakitun naizela nire adostasuna edozein momentutan atzera bota dezakedala, beti ere EUSKAL HERRIKO IKASTOLA, EKE-ri idatziz eskaera eginez.
CAPTCHA
Galdera hau gizakia zarela ziurtatzeko da, honela, spam automatak saihesteko.
CAPTCHA irudia
Idatzi irudian agertzen diren karaktereak.

Fitxa bertikalak